Tractor Wheels

קורס טרקטור

קורסים קרובים - רישיון טרקטור

053-8908084

12:00-16:00

ימי שלישי - כפר חסידים

רישום ותשלום

הקפה עלינו

ימי שישי - קיבוץ דן

בהדרכת - משא בטוח

דברו איתנו...

רישיון לטרקטור

שלבי קורס טרקטורים:
1. הוצאת טופס ירוק לדרגה 1 (טרקטור) ניתן לקבל בתחנות הצילום.
2. יש לבצע בדיקת עיניים ובדיקה רפואית.
3. מצטרפים לקורס טרקטור ומתחילים בתהליך קבלת רישיון לטרקטור.
4. לומדים את החלק העיוני לרישיון טרקטור ובסיומו ניגשים לביצוע מבחן תיאורה במרכזי משרד הרישוי.
5. לאחר ההצלחה במבחן התאוריה מתחילים את החלק המעשי המתקיים במגרש בית הספר ובסיומו מתקיים טסט במגרש בית הספר ע"י בוחן רישוי.

כיצד הקורס טרקטור מתבצע?
הקורס טרקטור מתחלק לחלק עיוני ולחלק מעשי:
החלק העיוני – מתבצע בכתת תיאוריה מלווה במורה לנהיגה לטרקטור אשר יעביר את החומר הנלמד על גבי מצגת מולטימדיה מתקדמת. בסיום המפגשים המסיימים יזכו לתעודת סיום עיוני לקורס טרקטור עם תעודה זאת תוכל לגשת לבצע את מבחן התיאוריה במרכזי התיאוריה של משרד הרישוי.


החלק המעשי – עם סיום החלק העיוני ומעבר בהצלחה של מבחן התאוריה נתחיל את החלק המעשי, לקבלת רישיון לטרקטור ,החלק המעשי מתבצע במגרש מורשה מטעם משרד התחבורה לביצוע לימודי טרקטור , ומתקיים בשעות הצהרים/אחה"צ. או ימי שישי על פי בחירה ,בסיום הלימוד המעשי מגיע בוחן רישו לרישיון טרקטור ובוחן את הנהיגה המעשית. בסיום חלק זה אנו נטפל בכל הנדרש מול משרד הרישוי ותקבל תוך כשבוע את רישיון הנהיגה לטרקטור.

מאיזה גיל אפשר לקבל רישיון לטרקטור?
רישיון לטרקטור ניתן להתחיל וללמוד בקורס טרקטור מגיל 15.5 ניתן להתחיל את שיעורי הנהיגה העיוניים וגם את שיעורי הנהיגה המעשיים. גיל 16 ניתן לגשת לטסט.

בעלי רישיון לטרקטור רשאים לנהוג :
כל סוגי הטרקטורונים/טרקטור משא.

רישיון נהיגה לטרקטור והחוק:
נהיגת טרקטור ע"י אדם שלא השתתף בקורס טרקטור ואינו מחזיק רישיון בתוקף לנהיגת טרקטור עלולה להביא לענישה של פסילת רישיון הנהיגה לתקופה של 3 שנים, בעל הרכב אשר לא הקפיד כי נהג הטרקטור השתתף בקורס טרקטור ומחזיק ברישיון טרקטור בתוקף עלול להישפט ל עד 3 שנות מאסר וקנס כספי של עשרות אלפי שקלים וזאת על פי החוק.