top of page
Crane Operator

עבודה בגובה

קורסים קרובים - עבודה בגובה

053-8908084

12:00-16:00

ימי שלישי - כפר חסידים

רישום ותשלום

הקפה עלינו

ימי שישי - קיבוץ דן

בהדרכת - משא בטוח

דברו איתנו...

קורס עבודה בגובה

מטרת קורס עבודה בגובה:

מטרת הקורס היא להכשיר את העובד לעבודה בגובה עפ"י תכנית הדרכה לפי אופי העבודה  הנדרש ממנו.
כמו כן, הדרכת עבודה בגובה נועדה להעניק לעובד ידע רב וכלים מעשיים שיסייעו לו להתמודד עם מצבים מסכני חיים בשטח ולהגיב בהתאם בעת מצב חירום.
במהלך הקורס עובר המדריך עם העובדים על כל כללי הבטיחות הרלוונטיים לעבודה בגובה, כדי שהעובדים יוכלו ליישם אותם ולהגן על חייהם.

:מתכונת הקורס
משך ההדרכה מותנה במספר נושאי ההדרכה אותו הוא נדרש לעבור במהלך ההכשרה, בהתאם לתחום העיסוק

שלו ורמת הסיכון.

הסמכה:

בסיום הדרכה מקבל כל עובד הסמכת עבודה בגובה המאפשרת לו לצאת לעבודות שטח. עם זאת, יש צורך לשים לב לכמה סעיפים הנוגעים להסמכה זו:
* ההסמכה תקפה לשנתיים בלבד.
* כל עובד בגובה נדרש להשתתף בקורס רענון עבודה בגובה כל שנתיים.
* הדרכות הריענון מתקיימות בהתאם לתכניות ההדרכה של אגף הפיקוח במשרד התמ"ת.
* הדרכות במפעלים וארגונים יכולים להתבצע עפ"י דרישה במקום העבודה לקבוצות ובודדים בפריסה ארצית.

bottom of page